Hatha jóga

Staletími prověřený systém práce s tělem, dechem a myslí, který umožňuje získat a udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid. Hathajóga působí nejen na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, ale i na energetickou rovnováhu organismu a tím zklidňuje naší mysl. Lekce vždy začínají pranayamou – dechovým cvičením a končí relaxací.
Sanskrtské slovo hatha je složeno ze sanskrtských slovních kořenů ha a tha. Část "ha"
prezentuje mužský element, energie slunce,"tha" je ženský element, lunární energie.
Cílem hathajógové praxe je sladit tyto dva principy.


Můžeme hovořit o třech základních částech hatha jógy:
1. Pránájáma - dechová cvičení a práce s energií
2. Ásany - fyzická cvičení
3. Šatkarmy (krije) - očistná cvičení

hatha1

ashtanga

 

Ashtanga jóga

Ashtanga jóga je systém plynulých pozic (ásan), vytvořený Sri Pattabhi Joisem. Pozice se cvičí vždy v daném pořadí a jsou propojeny vinyasou. Lekce vyžadují disciplínu a soustředěnost. Pravidelnou praxí získáváme kontrolu nad smysly a hluboké povědomí o svém vlastním já. Důležitou součástí je správné dýchání (volné hluboké dýchání se zvukem udžájí), pozice (ásany), energetické zámky (bandhy) a směr našeho pohledu (dristhi). Na začátku lekce zpíváme počáteční mantru a na konci lekce závěrečnou mantru. Zvuk veršů manter nás také může zavést ke spirituálnímu zážitku.

Hot jóga
Hot jóga je speciálním druhém jógy, která se cvičí v horké místnosti při teplotě 38-42 °C se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Speciální cvičební sál na hot jógu je vytápěn nejen horkým vzduchem, ale také infra panely. Ty prohřívají svalovou tkáň až do hloubky 4 cm. Intenzivní zahřátí organismu v krátkém čase zrychlí a zvýší blahodárné účinky cvičení jógy v teple.


Účinky HOT jógy
• posílení imunitního systému a prevence proti virovým onemocněním
• zvýšení kapacity plic, posílení srdeční činnosti
• protažení a posílení svalů, zlepšení celkové rovnováhy
• zlepšení krevního oběhu a pročištění lymfatického systému
• zlepšení stability

IMG_0961

Yin jóga

Yin jóga spojuje jogínskou a taoistickou tradici a je považována za praxi klidné síly. Většina forem jógy praktikované v západním světě je spíše jangové povahy – v centru jejich pozornosti stojí práce se svaly a snaha o dosažení určité formy. Jin jóga se soustředí na zjemňování, odevzdání se a přijetí. Pozornost je věnována působení na pojivové tkáně (vazy, šlachy, fascie, klouby), tedy ty tkáně těla, které mají zásadní význam pro rozsah pohybů. Jin jóga se zaměřuje zejména na oblast spodní části páteře, pánve a kloubů stehenní kosti a výrazně stimuluje meridiány, které touto oblastí procházejí. Setrvání v každé pozici je relativně dlouhé (cca 3 až 5 minut), aby bylo umožněno bezpečné a pozvolné působení na pojivové tkáně. Jin jóga je díky delšímu setrvání v pozicích pro mnohé náročnou praxí, přináší však uvolňování ztuhlosti nejen na fyzické úrovni, ale otvírá prostor též k emoční očistě. Mezi pozitivní účinky patří též prožitek hluboké relaxace, pokojné mysli a obnova proudění životodárné energie.